Användarvillkor för PC Concept

Välkommen till PC Concept! Dessa användarvillkor reglerar användningen av våra webbplatser och tjänster. Läs igenom villkoren noggrant innan du använder våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du villkoren och förbinder dig att följa dem.

1. Acceptans av Villkor

Genom att använda våra tjänster godkänner du att följa dessa användarvillkor och vår integritetspolicy. Om du inte accepterar dessa villkor, vänligen avstå från att använda våra tjänster.

2. Ändringar av Villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor. Du är ansvarig för att regelbundet granska villkoren för att vara medveten om eventuella ändringar. Fortsatt användning av våra tjänster efter ändringar anses som acceptans av de reviderade villkoren.

3. Användning av Tjänster

Du får använda våra tjänster enligt följande villkor:

a. Åldersbegränsning

Du måste vara minst 18 år gammal för att använda våra tjänster. Genom att använda våra tjänster intygar du att du är över 18 år.

b. Inget Olovligt Innehåll

Du får inte använda våra tjänster för att skapa, lagra, överföra eller dela olagligt innehåll, inklusive men inte begränsat till pornografiskt material som bryter mot gällande lagar och regler.

c. Användarinnehåll

Du ansvarar för allt innehåll som du skapar, laddar upp, överför eller delar genom våra tjänster. Du får inte skapa eller sprida skadligt innehåll, skräppost, skadlig programvara eller andra hotande element.

d. Personuppgifter

Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar, lagrar och behandlar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

4. Avslutande av Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att avsluta eller begränsa din åtkomst till våra tjänster om du inte följer dessa användarvillkor eller om vi anser att din användning av tjänsterna strider mot våra riktlinjer.

5. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla pålitliga tjänster, men vi kan inte garantera att tjänsterna är felfria eller att de kommer att vara tillgängliga hela tiden. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår på grund av användningen av våra tjänster.

6. Kontaktinformation

Vid frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på vår kontaktsida.

Tack för att du väljer PC Concept!